Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2014

Ulubieńcy miesiąca: grudzień

Obraz
Co miesiąc będę przedstawiać Wam swoich ulubieńców z rożnych kategorii.

Komentarze wyłączone! - chcesz komentować ten wpis zajrzyj do niego na moim nowym adresie - http://podroznaksiezyc.pl

"In­try­gują mnie podziały i myśli ty­pu "praw­dzi­wa ko­bieta..." czy też "praw­dzi­wy mężczyz­na...". Praw­dzi­wa ko­bieta to ko­bieta, która mówi o so­bie, że jest ko­bietą, kocha to, że jest ko­bietą i jest ko­bieca na swój włas­ny sposób. Tak też praw­dzi­wym mężczyzną będzie ten, który uważa się za mężczyznę, kocha swoją męskość i wy­raża ją przez siebie wypracowaną metodą. Ko­biecość i męskość sa­me w so­bie są pojęciami zbyt ab­strak­cyjny­mi by ująć je w sztyw­ne ra­my." N.N.

Obraz
Do napisania tego postu zaintrygowała mnie rozmowa z moim internetowym znajomym. Wyróżnia się z tłumu, zwłaszcza jeśli chodzi o społeczność, do której należymy. Wśród słuchaczy rapu i jego twórców rzadko spotyka się mężczyzn z przebitymi uszami, ale nie będę się dziś skupiać na kulturze hip - hopowej, ani na tym co mężczyźnie nosić wypada, a czego nie. Zajmę się ogólnie tematem męskości.

Komentarze wyłączone! - chcesz komentować ten wpis zajrzyj do niego na moim nowym adresie - http://podroznaksiezyc.pl

"Bez muzyki, która go ozdabia, czas jest tylko nudną produkcją terminów i dat, za które trzeba płacić rachunki." Frank Zappa

Obraz
Uwielbiam cytat zawarty w dzisiejszym tytule, dokładnie tak czuję... Ale zacznijmy od początku.

Komentarze wyłączone! - chcesz komentować ten wpis zajrzyj do niego na moim nowym adresie - http://podroznaksiezyc.pl